Beveiligings-consultancy

De sector van beveiliging consultancy vraagt een analytische, nauwkeurige en scherpe aanpak. De analyse van de risico’s die een bedrijf, een persoon of een evenement loopt, moet constant herzien worden met een kritische en innoverende visie. De sterkte van een goede beveiligingsconsultant bestaat in zijn vermogen om zijn processen te herzien en deze te verbeteren rekening houdend met de behoeftes van de klant.

Onze consultants geven u aangepaste oplossingen voor de beveiligingsproblematiek rekening houdend met de wettelijke, protocollaire en commerciële verplichtingen, alsook met het imago van het bedrijf of de persoon die ons contacteert.

De grondlegging van beveiligingssysteem begint met de analyse van de situatie, de risico’s en de doelen. Onze consultants stellen bijgevolg voor om onderzoeken van de beveiligings- of bewakingssystemen uit te voeren via verschillende processen die wij u in detail uitleggen.

Efficiëntie, preventie, risicobeheer, verbetering van de kwaliteit, de rendabiliteit en de ontwikkeling van duidelijke en gestructureerde operationele procedures. Dat zijn de streefdoelen van onze consultants.

Glexso is een bedrijf erkend en vergund voor beveiligingsconsultancy door Belgische F.O.D. Binnenlandse Zaken.

Onze beveiligings diensten

  • Analyses en adviezen over veiligheid behoeftes
  • Audits van de bestaande veiligheidssystemen en diensten
  • Ontwikkeling van arbeidsprestatie en uitvoering van de operationele procedures
  • Algemene en/of specifieke risico-analyse met betrekking tot onroerend goed, evenementen of mensen te beschermen
  • Globaal of specifiek Risk Assessment